hanggang sa ating muling pagkikita

bert11napanaginipan ko si kuya noong linggo nang umaga, father’s day sa amerika \ maaliwalas ang kanyang mukha, gwapo at maputi <tulad ni caloy o ni ate> / bagong gupit ang kanyang buhok at nakasalamin, tulad nang iniwan ko siya \ subalit siya ay malusog at makisig / naglalakad siya sa isang daan at tila may patutunguhan \ nakaputi siyang kamiseta / alam ko na ako ay nasa isang panaginip \ at wala akong kamalay-malay sa mga totoong pangyayari / hindi ako makapaniwala na nandito siya! \ niyakap ko siya nang mahigpit at matagal hanggang naunawaan ko ang katotohanan / papaalis na siya at nagpapaalam…

nais naming lahat na sana nandirito ka pa para sa marami pang mga kaarawan / ngunit hindi ito ang ating kapalaran \ kami na iyong naiwan ay palaging isasaisip at itatangi ka / at ikaw ay mapapalagi sa aking puso magpakailanman \ hanggang sa ating muling pagkikita…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s